Lydanlegget på bygdahuset

Vil du leige eller har bruk for lydanlegget på bygdahuset, ta kontakt med Stein Gunnar Hustveit tlf 95038546.

1 Lydanlegget blir ikkje leigd ut utan at Stein Gunnar har ansvaret.
2 Leige av anlegget er gratis
3 Du betaler Stein Gunnar for jobben, avtal pris med han.

Styret i bygdahuset 2019: 
Formann: Bodil Imsland
Nestformann: Erik Åsheim
Sekretær: Marie Imsland
Kasserar: Elida Serine Vikre
Styremedlem: Espen Nordtveit

.
FaceBook


Det er no utplassert 5 hjartestartarar i Imsland.
Sjå kart over kor dei befinne seg HER
For utskrift

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716