Lydanlegget på bygdahuset

Vil du leige eller har bruk for lydanlegget på bygdahuset, ta kontakt med
Jarle Nordtveit Åsheim
tlf 95924009.

1 Lydanlegget blir ikkje leigd ut utan at Jarle har ansvaret.
2 Leige av anlegget er gratis
3 Du betaler Jarle for jobben, avtal pris med han.

Salen oppe
kan lånast gratis av lag og organisasjonar i Imsland
kan leigast for 550,- utan kjøkken
kan leigast for 1100,- med kjøkken nede

Gratis for lag og organisasjonar i Imsland
Kan leigast for 900,- inkl kjøkken oppe og 1450,- inkl kjøkken nede

Gang nede
Til styremøte og liknande. Gratis til styremøte og liknande av ueigennyttig karakter.

Salen nede
kan nyttast gratis til trim, øvingar og liknande der det ikkje vert kravd betaling av deltakarane
kan leigast for 550,- til trim, kurs eller liknande der det er instruktør som tek betaling
kan leigast for 1100,- utan kjøkken
kan leigast for 1650,- med kjøkken
Dans og Festar: Totalpris inkludert kjøkken 3300,-
Bryllaup: Totalpris inkludert kjøkken 3300,-
Gravferd: 1100,-

Kjøkkenet nede
Utan sal for 550,-


Utleige av bord (Gammel type) : 40,-/ stk
Utleige av stolar: 10,-/ stk
Utleige av kvite festdukar: 28,-/ stk + vask/ reinsing

Telt, 3mx6m, med sidevegger, svart ( ligg i bomberom) 500,- pr døgn

Ynskjer du å reservere lokale kan du kontakte vaktmeistaren;
Stein Gunnar Hustveit på tlf  950 38 546

Nøklar til Bygdahuset vil liggje i postkasse på husveggen til Stein Gunnar. Her ligg det ôg bok som den som hentar nøklar skal kvittera i. Nøkkelen blir tatt inn om natta.

 

 

 

.
FaceBook


Det er no utplassert 5 hjartestartarar i Imsland.
Sjå kart over kor dei befinne seg HER
For utskrift

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716