.
FaceBook

Måndag 31.08.20 presenterte Norconsult komplett rapport i samband med barnehage – og skulebruksplan for kommunestyret på Teams. Denne vart sendt direkte på Kommune TV (https://vindafjord.kommunetv.no) – her får de ein grundig gjennomgang, samt spørsmål og svar som kom opp i møtet.
Den ligg ute som opptak og kan sjåast når som helst .

Meir informasjon her: https://www.vindafjord.kommune.no/siste-nytt/hoyring-barnehage-og-skulebruksplan.475027.aspx?fbclid=IwAR1N_FrE-XdsgyWm5rVltVVP5HAEumhiVQG6vZJe8qYY24CmJj8kxU8fYI0

.
FaceBook

.
FaceBook

Barnehage- og skulebruksplanen er no klar.
Norconsult vil orientere kommunestyret om planen måndag 31.august, kl 16.30

Les meir her: https://www.vindafjord.kommune.no/siste-nytt/informasjon-om-barnehage-og-skulebruksplanen.474972.aspx

.
FaceBook

Imsland bygdahus pleier å ha salg av mat under Ølmedal rundt, men sidan me ikkje får arrangera Ølmedal rundt på tradisjonelt vis i år, set me pris på om du vil støtte oss.
Vippsnr 109005

.
FaceBook

Sentrale styresmakter har sendt ut melding om at me ikkje nå skal røre turkassar, turbøker og kodekort. Me oppmodar alle til å bli med på denne dugnaden om ikkje å skrive seg inn i alle dei ulike turbøkene som er utplassert i kommunen.
«Ut på tur 2020» i Vindafjord har difor ikkje lagt bøker i turkassane. Du finn kodeord og TellTur-kode på klistermerke som er plassert utanpå turkassen.

Me oppmodar til å nytta appen Norgeskart friluftsliv til turregistreringa. Appen slår ut på gps-posisjon og registrere turen når du er innan 50 m frå turmålet, og du slepp å bruke kode i det heile. Appen er gratis å bruke.
God tur!

.
FaceBook

Då er me allereie midtvegs i januar 2020 – Godt Nytt År til kvar og ein av dykk 
Frivilligsentralen er på plass i Sjøperlo, her deler eg kontor med nytilsett Allemed-koordinator Barbro Ringstad.
Eg registrerar stor etterspurnad når det gjeld frivillige til mange ulike føremål. Heldigvis kjem det stadig fleire til, som både har tid og lyst til å gjera ein skilnad i andre menneske sine liv. Det er allikevel plass til fleire. Eg brukar frivillig.no til publisering av frivillige oppgåver, dette er eit godt verktøy for å nå ut til folk.
Litt av tilboda/aktivitetane som rører seg:

.
FaceBook
12 januar 2020 var ein flott dag i kyrkja med dåp av Brage Imsland  og utdeling av konfirmantbibel til Celine Rønnevik og Kasper Rønnevik . Soknerådet skriv at dei håpar 11-åringane vil få stor glede av bibelen.
 
 
 
.
FaceBook

 
Damer i alle aldrar møtest kvar måndag kl 11 og går på tur. Dei har med seg kaffi og niste og kosar seg ilag. Alle som vil kan bli med, og antalet aukar litt for kvar gong. I dag var dei 23 stk som gjekk Ørevikveien og sjøvegen til Kvaløy. Neste måndag går dei Berget til Djupadalen. Oppmøte kl 11.00 på stasjonen i Imsland. 

For meir informasjon: ta kontakt med Marit Svandal, mob 959 70 242.

.
FaceBook

Leiar: Jolaug Kaldheim
Nestleiar: Liv Hoff Imsland
Kasserar: Steinar Åsheim
Fellesrådet:  Åse Vigdis Rønnevik
Lars Berge Rønnevik
Soknepresten Tsegayesus
Sekretær: Marita Kvitno Staurland

Varamedlem: Anette Klungtveit 

Leiar for konfirmant fotogrupper: Jan Nortveit 

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716