Lydanlegget på bygdahuset

Vil du leige eller har bruk for lydanlegget på bygdahuset, ta kontakt med
Jarle Nordtveit Åsheim
tlf 95924009.

1 Lydanlegget blir ikkje leigd ut utan at Jarle har ansvaret.
2 Leige av anlegget er gratis
3 Du betaler Jarle for jobben, avtal pris med han.

Trimrommet finn du i underetasjen til Bygdahuset. Her er diverse utstyr som punchingball, trim- og spinningsyklar, multiapparat, matter og romaskin. Meir enn nok til å stramma seg godt opp med andre ord!

Prisar:
For kr 1000,- kan du trimma kor mykje du vil i eit heilt år. Medlemskapet gjeld for 1 år fra den datoen du betalar. 

Styret i Imsland Bygdahus har bestemt at

1   Aldersgrense ved lån av trimrommet er satt til 16 år.
2   Me anbefalar at det bør vera 2 stk ved bruk av apparata.
3   Nye brukarar kan prøva gratis 2 gonger.
4   Pris pr kalenderår er kr 1000,- , Betal direkte til konto 3244.66.00175.

   
5 All bruk av treningsrommet skjer på eige ansvar.
6 Treningsutstyr skal brukast på ein slik måte at det ikkje er fare for personskade.

 Ved feil/manglar på utstyr - ta kontakt med "styret", som består av Anette Klungtveit, Tore Hummervoll, Ann Kristin Eikeland og Toril Hiim. Ta og kontakt med desse viss du treng koden til nøkkelboksen.
Kontaktinfo: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

.
FaceBook


Det er no utplassert 5 hjartestartarar i Imsland.
Sjå kart over kor dei befinne seg HER
For utskrift

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716