Sponsorar


 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Onsdag 19. februar 2020 klokka 20:00 på Bygdahuset
Framlegg som nokon ynskjer å få handsama på møtet må være sendt undertegna innan 5. februar.
Endeleg saksliste blir publisert på denne sida innan 12. februar.
Før årsmøtet byrjar blir det val av representantar til B-gruppa, med personlege varamedlem.

Sak 1/2020: Val av 2 personer til å underskrive protokoll
Sak 2/2020: Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 3/2020: Orientering frå styret: Årsmelding og rekneskap for 2019
Sak 4/2020: Vedtak av budsjett for 2020
Sak 5/2020: Vedtektsendring
§7 Representantskapet
Tidligere tekst: Andelseigerane i B- gruppa har til saman rett til fem representanter og desse blir valde for 2 år. For kvart medlem skal det veljast ein personlig varamann

Ny tekst: Andelseigerane i B- gruppa har til saman rett til fem representanter og desse blir valde for 2 år. Det skal være 5 varamedlemmer til andelseigerane i B-gruppa.

Sak 6/2020: Vedtektsendring
§8 Møte i representantskapet
Tidligere tekst: Representantskapet er vedtakført når minst 2/3 av representantane er tilstades

Forslag til ny tekst: Representantskapet er vedtakført når minst 1/2 av representantane er tilstades

Sak
Sak 7/2020: Val av leiar for Representantskapet
Sak 8/2020: Val av styremedlemmer og varamenn
Sak 9/2020: Val av Styreleiar og nestleiar
Sak 10/2020: Val av revisorar
Sak 11/2020: Val av nytt medlem i valnemda

Me treng minimum 8 representanter for å være vedtaksdyktige, så gi beskjed til undertegna om du ikkje har høve til å møte.

Morten Svandal
Leiar Representantskapet
Telefon: 952 07 657
E-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Det blir årsmøte i Imsland grendautvalg torsdag 5 mars 2020 kl.19.30 på bygdahuset

                        Saksliste
Sak 1: Godkjenning av saksliste og innkalling
Sak 2: Valg av møteleiar
Sak 3: Valg av 2 til å skrive under møteprotokoll
Sak 4: Godkjenning av årsmelding
Sak 5: Godkjenning av regnskap
Sak 6: Valg av 2 nye styremedlemmer
Sak 7: Innkomne saker/Ymse

Styret må ha innkomne saker seinast 14 dager før årsmøte

           Styret i Imsland grendautvalg

Det vert halde årsmøte i representantskapet for året 2017 på Bygdahuset onsdag 28. februar klokka 19.30
I samsvar med vedtektene skal møte handsama fylgjande foreløpige sakliste:

1. Årsmelding og reknskap
2. Framlegg til budsjett for komande år.
3. Val av leiar i representantskapet for komande år. (Vald blant representantane.)
4. Val av styremedlemmer m/varamenn, leiar og nestleiar.
5. Val av revisorar
6. Andre saker som står på saklista.

Andre saker som styre eller andelseigarar vil ha opp til drøfting/vedtak i årsmøte, må vera representantskapet i hende seinast 2 veker før møtet.
Endeleg innkalling og sakliste kjem ei veke før møtet.

Sverre Hustveit
leiar i representantskapet.
– Tlf. 47269900, epost: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Det vert årsmøte i Imsland Grendautval på Imsland Bygdahus torsdag 22. februar kl. 19.00.
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Val av møteleiar
3. Val av 2 til å skriva under i møteboka saman med møteleiar
4. Årsmelding
5. Rekneskap
6. Innkomne saker
7. Val
8. Ymse
Innkomne saker må vera hjå ein i styret innan 7 dagar før årsmøtet. Styret i år har vore: Leiar Hanne E. Imsland, nestleiar Ann Helen Olsen, kasserar Berit Haugland, sekretær Anette Klungtveit, styremedlemmer Ann Kristin Eikeland, Kristin Schibevaag og Anette Haraldseid.

Vel møtt!
Grendautvalet

Det vert årsmøte i Imsland Grendautval på Imsland Bygdahus tysdag 03.02.2015 kl. 19.00.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Val av møteleiar
  3. Val av 2 til å skriva under i møteboka saman med møteleiar.
  4. Årsmelding
  5. Rekneskap
  6. Innkomne saker
  7. Val
  8. Ymse

Innkomne saker må vera hjå ein i styret innan 7 dagar før årsmøtet. Styret i år har vore: Leiar: Sølvi Staurland, nestleiar Berit Haugland, kasserar: Ann Kristin Eikeland, sekretær: Hanne E. Imsland, styremedlem: Margunn Fjetland, Anette Klungtveit og Ann Helen Olsen.
Det blir noko å bita i.

Vel møtt!

Til lag og organisasjoner i Imsland:

Velkommen frå din forening til orienteringsmøte

Me ynskjer å gjere Vindafjord til ein bedre plass å bu.
Då treng me DEG med på lag!
Infomøte på ungdomsklubben Public, Ølen, torsdag 16/1-14 kl 19.

Helsing Vindafjord frivilligsentral og Folkehelseinspirator
v/ Elisabeth Nesheim
E-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

 

Imsland sokneråd har mottatt informasjon om at avdøde Arne Døske har testamentert kr 200.000,- til Imsland kyrkje og kr 200.000,- til Imsland bedehus. Pengane skal setjast på konto og avkastninga  brukast til vedlikehald av kyrkja og av bedehuset.
Arne Døske er son av Syvert og Anna Døske som dreiv butikk ved Imslandsjøen fram til 1970-talet. Han vart gift med Inger, og som nygift bygde han og foreldra ny tomannsbustad ved Imslandsjøen med butikklokale i kjellaren. Begge borna, Syvert og  Christine er fødde her.  Ekteskapet vart oppløyst og familien flytta frå bygda.
Arne reiste tidleg til sjøss og arbeidde som stuert heile livet. Han døydde siste nyttårsafta på tur med hurtigruta, kor han tidlegare hadde jobba i fleire år. Han budde nå i Haugesund. Nyleg gav han også ein million til Redningsselskapet.
Imsland sokneråd vil på vegne av soknet takka Arne Døske og familien for denne fine gåva  og lyser fred over hans minne.

FAU arrangerte skøytedag på Børkjelandsvatnet søndag 20. januar, og små

FAU arrangerte skøytedag på Børkjelandsvatnet søndag 20. januar, og små

FAU arrangerte skøytedag på Børkjelandsvatnet søndag 20. januar, og små

FAU arrangerte skøytedag på Børkjelandsvatnet søndag 20. januar, og små

Det var ei yrande liv på Børkjelandsvatnet i dag, då FAU arrangerte skøytedag for imslandsbuen. Små og store møtte opp for å prøva isen, dei fleste hadde skøyter - og dei aller sprekaste hadde seg ein real hockeykamp. FAU selde pølser, kake og varm saft.  Det var rett og slett ein triveleg dag!

Klikk på LES MEIR-knappen for å sjå fleire bilete

Det var ei yrande liv på Børkjelandsvatnet i dag, då FAU arrangerte skøytedag for imslandsbuen. Små og store, unge og gamle prøvde isen - dei fleste hadde skøyter - og dei sprekaste tok seg ein real ishockeykamp. FAU selde varm saft, pølser og kake og det var rett og slett ein triveleg dag!

Fire hesteførarar møtte til kanefart på søndag: Tjerand og Ola frå Vikedal, Jostein Veim fra Tysvær og Anita Øvregård frå Imsland.

Vindafjord IL stiller i år eige stafettlag i NM på ski. Laget består av Thomas Vestbø som startar, Gerhard Steinnes og Jarle Nordtveit Åsheim utgjer resten av laget.

Løpet går av stabelen søndag 29. januar, med start 13.45

Lykke til Jarle og VIL!

Eit av slagorda til Sauda skisenter er at "Snøen er for alle!", eit motto 4H-arane gjerne stiller seg bak{#emotions_dlg.cool} . Laurdag 28. januar var det skidag i Hauk 4H, og medlemane kunne velje om dei ville reise til Svandal og køyre slalom, eller skitur på Fjellstøl. Her ser du bilete av alpingjengen:


Søndag 29. januar skal det vere kanefart rundt Ølmedalsvatnet. Start ved bygdahuset ca klokka 12.00.
Møt opp så er du kanskje heldig og får sitje på i ein av sledane? Eller du kan gå på ski! Arrangørane har avtalt med brøytemannskapet at vegen ikkje skal brøytast i full bredde på søndag.

Bilistar vert oppfordra til å køyre forsiktig og ta hensyn til følgjet{#emotions_dlg.smile}. Eller aller helst: å la bilen stå i tidsrommet mellom klokka 12.00 - 14.00

Arrangørane oppfordrar alle som har hest og slede til å delta!

Arrangør: Sauda og omland dølahestlag

PS: Værforbehold! For å gjennomføre arrangementet er ein avhengig av meir snø.

Kontaktperson: Anita Øvregård, 97 11 81 77

Laurdag 28.januar blir det skidag på Fjellstøl for aspirantane og juniorane i Hauk 4H. Juniorane får også tilbod om å reisa til Svandal denne dagen, så her er det berre å velge og vrake:-)

Me møtest på bygdahuset klokka 11.30 og kjører samla til Fjellstøl. Bodil og Edvind blir med som "reiseleiarar", men me håpar mange foreldre og sysken blir med slik at me får ein koseleg familiedag i snøen.

Me går ein runde i lysløypa (ikkje langt!) før me rastar utanfor eller inni varmestova (alt etter ver og temperatur).
Etterpå kan dei som vil kosa seg i skiløypene.

Ta med ski, niste, varm drikke og godt humør. Kle deg godt!
Gi beskjed til Bodil (99025829) innan torsdag om du blir med, slik at me kan ordna skyss til alle. Me treng nok fleire sjåførar, så det er flott om fleire foreldre (og sysken) hiv seg med!

Bli med då vel, me tek ut så sant det er snø å gå på;-) Helsing Bodil (mobil 99025829) og Edvind.

Jarle Nordtveit Åsheim fekk 2 tredjeplassar i kretsmeisterskapen på ski sist helg i Sirdal. Ragnhild Aarekol (11år) imponerte og med to 2. plassar.

I alt deltok 9 stk frå Vindafjord IL i meisterskapen som gjekk av stabelen på Feed Skiarena på Tonstad. Flott innsats!!!!

Det skal vera seniortreff for Vikedal og Imsland tysdag 18.januar klokka 14:00 på Bygdahuset i Vikedal.

Betasuppe, kaffi, kaker og drøs.

Lysbilde og kåseri ved Peder Lundegård
Song og musikk ved Syng og Spel
Opplesing
Loddsal og trekking

Påmelding innan 12. januar til 52760420 (Ruth) eller
93457261 (Ingebjørg).
Gratis adgang - alle er hjerteleg velkomne!

Helsing Vikedal Husmorlag

 

 

Skidagen til 4H vart ein triveleg familidag med kos og moro på isen på Ølmedalsvatnet.
- Været var ikkje heilt på vår side, men det var mildt så me koste oss på isen me som møtte, seier 4H-rådgjevar Torunn Imsland. 

På programmet stod ein liten felles skitur, bygging av snømann, aking, og kos rundt bålet med kakao og mandariner før dagen vart runda med ein spennende stafett under mottoet Tap og vinn med samme sinn.

 
Fellestur over isen

 

Ei engasjert gruppe har lenge arbeida for å realisera idrettshall for Vikedal, Imsland og Sandeid.  - No er det endelig klart for å setja i gang, seier Nils Erik Eide, som er ein av eldsjelene bak prosjektet.

Vasslekkasjen på Bygdahuset i vinter gjorde skader på golv og vegger i gangen og i garderoben.
Det førte til reperasjonar og eit større opp-pussingsprosjekt som inneber at byslaget, gangen, garderoben og trapperommet til salen oppe no vert fornya.

Arbeidet med å innreie rommet over kjøkkenet er i gang. Planen er at allrommet skal nyttast som klubblokale for 4H-gjengen, øvingslokale for musikkinteresserte, ungdomskafe, filmrom og som møteplass for born, ungdom og andre som vil treffast til ulike aktivitetar.

Materialane er komne på plass, og Jarle, Håvard, Bård og Henning har allereie vore i sving med hammar og spiker. 

Besøk nettsida til naboane våre på Ropeidhalvøyna og les kva dei skriv om landemerket "på andra sida": Frå Dubai til Grytenuten


Utsikt frå Grytenuten til Imsland

Over heile landet kan folk no spenna på seg skia og leggja ut på tur. – Uvanleg, sjølv i Noreg, meiner Den Norske Turistforening.

– Det er uvanleg med snø ned til havnivå på Vestlandet, men no er det altså stabilt med snø over alt, fortel Heidi Bache Stranden, som arbeider med bre, is og snø for Noregs vassdrags- og energidirektorat til nettsida til Turistforeininga. ( Kjelde: ©NPK)

Skiføret i Imsland er og sjeldan bra no, og folk kan spenna på seg skia rett utanfor stovedøra. Friluftsrådet melder og om flotte forhold på Fjellstøl og Olali-området. Les meir her.

Vêrmeldingane tyder på at snøen blir liggjande ei god stund til så då er det vel berre å ynskja god tur! - Men kle deg godt!!
Skispor på Byrkjeland

imsland.info ynskjer lesarar og alle andre eit retteleg godt nytt år!

Me minner og om tevlinga "Kva skjer i Imsland i 2010?". Ny frist for å senda inn svar er søndag 3. januar 2010.

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716