Rutetabellar


Bussruter.

Båtruter.

Ferjeruter Rogaland

 

Sponsorar

.
FaceBook

.
FaceBook

.
FaceBook

.
FaceBook

Det vert halde årsmøte i representantskapet for året 2017 på Bygdahuset onsdag 28. februar klokka 19.30
I samsvar med vedtektene skal møte handsama fylgjande foreløpige sakliste:

1. Årsmelding og reknskap
2. Framlegg til budsjett for komande år.
3. Val av leiar i representantskapet for komande år. (Vald blant representantane.)
4. Val av styremedlemmer m/varamenn, leiar og nestleiar.
5. Val av revisorar
6. Andre saker som står på saklista.

Andre saker som styre eller andelseigarar vil ha opp til drøfting/vedtak i årsmøte, må vera representantskapet i hende seinast 2 veker før møtet.
Endeleg innkalling og sakliste kjem ei veke før møtet.

Sverre Hustveit
leiar i representantskapet.
– Tlf. 47269900, epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

.
FaceBook

Det vert årsmøte i Imsland Grendautval på Imsland Bygdahus torsdag 22. februar kl. 19.00.
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Val av møteleiar
3. Val av 2 til å skriva under i møteboka saman med møteleiar
4. Årsmelding
5. Rekneskap
6. Innkomne saker
7. Val
8. Ymse
Innkomne saker må vera hjå ein i styret innan 7 dagar før årsmøtet. Styret i år har vore: Leiar Hanne E. Imsland, nestleiar Ann Helen Olsen, kasserar Berit Haugland, sekretær Anette Klungtveit, styremedlemmer Ann Kristin Eikeland, Kristin Schibevaag og Anette Haraldseid.

Vel møtt!
Grendautvalet

.
FaceBook

Nå har vi i Hauk 4H rydda inn kanoene for vinteren. I tillegg til våre egne kanoer, har vi også tatt inn den herreløse kanoen som lå godt opp på elvebredden ovenfor pallefabrikken, under innkjørselen til Bjortveit. Den er merka med et 2-tall. Dersom den allikevel ikke er herreløs, og det er noen som savner den, så er det fint om Kristin kan kontaktes på tlf 45507082.

Hilsen styret i Hauk 4H

.
FaceBook

Anita tek over som leiar etter Gurdrun Margrethe Dyrseth. Gudrun og Kristin Hansen takka for seg i styret, etter 2 års flott innsats for laget! 

.
FaceBook

Tid: 30 okt kl 19.30
Sted: Oppe på Bygdahuset

Agenda:
1. Gjennomgang av året som har vært. 
2. Regnskap
3. Tanker for kommende år. 
4. Valg av: 3 styreplasser. 2 revisorer og valgnemnd. 
5. Innkomne saker/eventuelt.

🍁Ønsker du å være med i styret eller kjenner noen som kan være en kandidat ta kontakt med valgnemnda v/ Ingrid Marvik eller Bodil Hustveit 🍁

Har du saker kan disse meldes til Bente Kjos-Wenjum eller Gudrun Margrete Dyrseth. Innen 19 okt.

Det blir eit lite lotteri så ta med nokre kroner viss du vil delta på dette.

Vi gleder oss til å se deg 💐

-Styre Imsland Bygdekvinnelag. 💃🏻

.
FaceBook

 
Bak: Brit Tove Fjetland Fossan, Peder Hustveit
Framme: Norunn Karin Haugland Bjørnsen og Borgny Jofrid Kvaløy Hustoft
Dei som ikkje hadde anledning til å møta: Sturla Skibevåg, Hallgeir Rønnevik og Jostein Børge Kvaløy
Død Halvard Morgan Wåga
Helsing frå Soknerådet

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716