Sponsorar


 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Me i 4h arrangerer haustfest 2.november, utstillingene åpner 18.00 og festen begynner 19.00. Det er gratis inngang for barn under skolealder, 50 kr for de under 18 år og 100kr for de over?det blir servering av mat, kaker og kaffi, underholdning og loddsalg. Håper du vil komme?

Søndag 28. oktober kl 13.00 - 16.00:

Matfestival med sal av tapasretter. Ta søndagsmiddagen på bygdahuset og kos deg med det beste Imsland kan by på.

Me serverer ulike salte og søte, varme og kalde smårettar til kr 30,- pr stk. og lagar til ein koseleg bygdekafe. 

Tid: 30 okt kl 19.30
Sted: Oppe på Bygdahuset

Agenda:
1. Gjennomgang av året som har vært. 
2. Regnskap
3. Tanker for kommende år. 
4. Valg av: 3 styreplasser. 2 revisorer og valgnemnd. 
5. Innkomne saker/eventuelt.

?Ønsker du å være med i styret eller kjenner noen som kan være en kandidat ta kontakt med valgnemnda v/ Ingrid Marvik eller Bodil Hustveit ?

Har du saker kan disse meldes til Bente Kjos-Wenjum eller Gudrun Margrete Dyrseth. Innen 19 okt.

Det blir eit lite lotteri så ta med nokre kroner viss du vil delta på dette.

Vi gleder oss til å se deg ?

-Styre Imsland Bygdekvinnelag. ??

Det var ei koseleg og fin hausttakkegudsteneste søndag 29. sept. Under gudstenesta var der også utdeling av "Mi kyrkjebok" til fire-åringane.

Det var ein flott inngong med barn frå bygda som bar inn frukt og grønsaker frå avlinga i haust. Dei nye konfirmantane tok del i gudstenesta, las forbøna og tende lys.

Kasper Rønnevik og Celine Rønnevik  var fire år og fekk utdelt bok og CD. Lillian Eikeland song med dei og fortalde om boka dei skulle få.

Takk til bygdekvinnelaget som pynta og kom med frukt og grønsaker . Takk også til presten vår Harald Eintveit. Bygdekvinnelaget takkar for pengegåva til misjonsprosjekt dei støttar i Sambolabo,i Kamerun.


Soknerådet

Brødrene Selvik AS frå Sauda er godt i gong med arbeidet med ny bru ved Skjøljavatnet.
Ny Skjøljabru er det største prosjektet på rv 46 gjennom Imsland sidan den "nye" vegen blei bygd frå Ølmedal til Revamyrå i fyrste halvdel av 70-talet.

Denne gongen er det ikkje ei tradisjonell bru som vert bygd, men ein 8m brei og ca 25m lang kulvert, over denne blir det steinfylling/muring med ei total lengde på vel 40m. I samband med dette arbeidet skal det sprengjast ut ca 8000m3 fjellmasse på vestsida av brua. Dette gjere at vegen vert mykje betre der den har vore både smal og bratt.  Arbeidet skal vere ferdig i desember.

Bygdekvinnelaget har lagt planar for hausten. Heldigvis inneber det mellom anna kafe på bygdahuset og middagsservering i god gammal stil! Resten av planen finn du ved å trykkje på "Les meir"-lenka.

 

Imslandsbuen gjekk "mann av huset" for å få med seg årets store 4H-arrangement, den tradisjonelle haustfesten, som markerer slutten på eit 4H-år. Eit fullsett bygdahus fekk sjå 4H-arane i aksjon på scenen, i eit show som mellom anna inneheld talentkonkurranse og sketsjar med skråblikk på lokale saker:-)

4H klubben i Imsland har gleda av å invitera deg til haustfest fredag 19. oktober på Imsland bygdahus.

Vaksne kr 100,- / born kr 50,-

Festen byrjar klokka 19. Utstillingane opnar kl 18.

Det vert underhaldning, utdeling av merke, mat og kaffi.

Alle er hjerteleg velkomne!

Beste helsing Hauk 4H

Me hadde besøk av Tomas Finnvik på skulen. Han fortalde frå kyrkja og kyrkjelivet. Elevane syntest det var interessant å høyra korleis det var før i tida.
Elevane laga veggavis fra det dei lærte av Tomas, og frå det som stod i den flotte jubileumsboka om kyrkja.

Ein av dagane hadde me kyrkjevandring nede i kyrkja.Sokneprest Harald Eintveit var med og fortalde og synte oss rundt. Elevane laga flotte sakteikningar frå kyrkja, dei laga kolstiftteikningar, og nokre av elevane måla Gud. Alt dette blei stilt ut på Bygdahuset på jubileumsfesten.
Me byrja tidleg i haust å samla tomme melkekartongar. Me ville bruka dei til å laga ein modell av kyrkja. Den blei ikkje ferdig til jubileet, men nå står kyrkja utstilt i Imsland kyrkje. Ingrid Marie Dale hadde ansvar for dette prosjektet.

Bygdekvinnelaget har vore i barnehagen og servert mat av havre til ungane. - Me hadde med oss havreboller, havrevafler og havresuppa som fall i god smak, seier leiaren i bygdekvinnelaget Marit Svandal.

 

Haustfesten er kvelden der 4H-medlemane inviterer slekt og venner, kjende og ukjende, til å komme og markere slutten på 4H-året.  Utstilling av prosjekt, mat, lotteri og underholdning stod på programmet, alt i regi av medlemane sjølve.  Fredag var det fullt hus på bygdahuset, og 4H-arane kan puste ut etter VEL BLÅST haustfest,-)


Oskar og Eivind studerer utstillingane. Kanskje vil dei byrje i 4H og lage utstilling sjølve neste år?

 

 

Fredag går 4H sitt store arrangement - HAUSTFESTEN - av stabelen, og denne veka er det øving nesten kvar dag. Innsatsvilje og godt humør pregar øvingane;-)

- Det vert eit kjekt program melder medlemane, som likevel ikkje vil røpa noko av innhaldet. - Den spenninga skal me halde fram til fredagen.

Alle er velkomne til haustfest på Bygdahuset fredag 29. oktober. Utstillingane opnar klokka 18:00 og festen byrjar klokka 19:00.

 - Me satsar på intensiv arbeid dei neste 2-3 vekene for å få rommet oppe på Bygdahuset klart til bruk, seier Terje Ersland, som er initiativtakar til prosjektet.

Dersom du vil, så er du er med dette invitert til å bli med på dugnad for å få siste rest på plass.

 

 

 

 Arbeidet med å byggje idrettshall i Vikedal er godt i gang, og i helga var ein driftig dugnadsgjeng frå Imsland i sving.
- Planen er at hallen skal stå ferdig til våren og dugnadsgjengen gjer ein kjempejobb, seier Jan Nordtveit, som sit i byggekomiteen. 

.
 
Henning Nordtveit, Edvind Marvik, Bjarne Rønnevik, Magne Egil Langeland, Arne Langeland, NN og Ole Johan Staurland brukte laurdagen til forskaling av ringmur til idrettshallen.

I samband med Hjortapuben på Bygdahuset i går 16. oktober, arrangerte Hjortefestivalen norsk meisterskap i brunstbrøl. Det kom mykje folk, til og med TV-team frå Sebyen. Sjå innslaget HERDet blei Imslandsbuen Leif Egil Olsen som klarte å å framføra brunstbrølet sitt på ein så framifrå måte at dommarane kåra det til best i landet...
Ifølgje dommarane skulle han eigentleg ha vore ein spissbukk, men han høyrdest meir ut som ein tolvtaggar!!

Omlag 150 personar frå ulike bygdar var innom puben, og Geir og Andre spelte god musikk som alle såg ut til å vera fornøgde med.

Imsland Bygdahus var svært fornøgde med denne trivelege kvelden!

 

Etter gudstenesta 24. oktober vert det halde soknemøte kor ein skal handsama
biskopen sitt forslag til ny gudstenesteforordning. Dvs forslag til kor mange
gudstenester ein skal ha i året i kvart sokn og når desse skal vera.

På ekstraordinert årsmøte i vassverket vart det i kveld vedteke at årsmøtet ynskjer at kommunen skal overta vassverket frå 01.01.2011.
27 medlemar møtte, og vedtaket var samrøystes.

Ingebrigt Bjelland er Ryfylking, og født i Imsland. Han står bak Folkeleg musikk i Rogaland, som vart gjeven ut nyleg. Ein viktig del av Rogaland sin musikktradisjon vert løfta fram og dokumentert ved denne utgjevinga, som består av lydplater og tilhøyrande bok med notar, tekst og kommentarar på norsk og engelsk til alle songane/ låtane.

Søndag 26. september vart årets konfirmantar presenterte i Imsland kyrkje. Her er dei:Frå venstre: Anette Imsland Birkeland, Hanne Øvregård, Mari Ersland, Sondre Kvaløy, Bård Ersland og sokneprest Harald Eintveit. Helge Hummervoll er og konfirmant, men var ikkje til stades då biletet vart teke. Foto: Theodor Imsland

Imsland skule er med i det pedagogiske prosjektet Kvitebjørnen - undring og læring.

Prosjektet startar når elevane går i 6. trinn og skal fylgja elevane 2 veker kvart år til dei går ut av 10. trinn. Dette året har Kvitebjørnen fokus på innovasjon, og elevane skal ta utgangspunkt i sitt eige nærmiljø og nytta fantasien og skaparkrafta si for å koma opp med idear til forbetringar.

Prosjektet har mellom anna målsetjing om at elevane skal verta betre kjende i sitt eige miljø og læra meir om historien til heimstaden sin.

Imsland skule har mellom anna vore på tur til Imslandsjøen. Du kan lese skulen sin blogg her.

Det er Rasmus Løland-stiftinga som står bak det pedagogiske prosjektet. Du kan lese meir om Kvitebjørnen her.

Kor tid: Tysdag 27. oktober klokka 19:00
Kor: Ryfylkemuseet på Sand
Arrangør: Suldal sogelag
Kåsør: Tomas Finnvik

Først etter 2. verdskrigen kunne ein produsera kunstfrosen is i Noreg. Det Vestlige Norges Iscompani vart skipa på Ropeid kring 1890. Initiativtakar og grunder var lensmann Hans Kolbeinstveit frå Sand.

Formannskapet handsama i dag saka om eventuell nedleggjing av Imsland og Bjoa skular. Med unntak av Terje Kleiven, H, var det eit samstemt formannskap som avviste rådmannen si innstilling  om vidare utgreiing for å leggje ned skulane.

Det var ikkje stemning for å endre skulestrukturen, men formannskapet gjorde vedtak om at bygdene sjølve må ta eit ansvar for å gjere bygda til ein attraktiv stad å bu, og på denne måten motverke nedgang i folketalet.

{#emotions_dlg.smile}Redaksjonen jublar for vedtaket som vart gjort og er glad for at politikarane ser kor verdifull grendaskulen er! No er det opp til oss å gjera Imsland til ein eindå trivelegare stad å bu.

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716