Sponsorar


 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Det vert halde  årsmøte i representantskapet for året 2016 på Bygdahuset tirsdag 21. mars klokka 19.30
I samsvar med vedtektene skal møte handsama fylgjande foreløpige sakliste:    

1. Årsmelding og reknskap
2. Framlegg til budsjett for komande år.
3. Val av leiar i representantskapet for komande år. (Vald blant representantane.)
4. Val av styremedlemmer m/varamenn, leiar og nestleiar.
5. Val av revisorar
6. Andre saker som står på saklista.

Andre saker som styre eller andelseigarar vil ha opp til drøfting/vedtak i årsmøte, må vera representantskapet i hende  seinast 2 veker før møte.
Endeleg innkalling og sakliste kjem ei veke før møtet.

Leiar i representantskapet. Sverre Hustveit  – Tlf. 47269900,
epost:  Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Jan Nordtveit sitt bilde av Valdemar Svortevik fekk årets einaste gullmedalje i konkurransen Årets fotograf. Les meir og sjå bilde her.

Grunnen til dette er at innredningsprosessen på loftet likevel skal utføres av dugnadsgjengen som opprinneleg var i gang med arbeidet. Dette skal skje i de nærmeste månedene.

Loftet skal etter planen drives som en del av huset. Når rommet er ferdig innreda planlegges det en offisiell åpning og et allmøte. Der skal alle interessene rundt drifta av loftet samles, en finner ordninger for bruken av rommet, og en starter forhåpentligvis mange aktiviteter.

Som andre deler av bygdahuset vil loftet stå til disposisjon for alle i bygda. Det blir en aldersgrense tilpassa ungdommen og en vaktordning som de voksne brukerene og foreldre av ungdommene skal delta i.

Rommet innredes først og fremst med tanke på ungdom, men det blir muligheter for alle alderstrinn. Rommet skal ha et kjøkken, en sofakrok, ei bokhylle med plass til litteratur, stoler, projektor, lerret og høytalere (kino), et musikkhjørne med en liten scene og noen få instrumenter. Mulige bruksområder er f.eks. møtestad for ungdom, 4H møterom, kinorom, musikkrom, datarom, bibliotek (bøker/blader/filmar), kaffistova, aviskrok.

Styret IBH

Tysdag 20.mars arrangerer Hauk 4H tur til Saudahallen med pizza og brus etterpå for alle medlemene!

Avgong frå Imsland bygdahus kl. 16.30 (me satsar på privatbilar), retur frå Sauda omlag klokka 21.00.

Pris: Medlemene betalar sjølv for bading. Hauk 4H spanderar pizza og drikke.

Påmelding: innan fredag 16.mars til Anne Gro (mobil 97147773)

Alle medlemene kan delta!

Bli med då vel, dette blir kjekt!

Altertavla i kyrkja vår er nå henta av Stavanger museum for reparasjon og for nærare  gransking. Tavla er heilt frå 1756 og stod i den gamle kyrkja. Ho vart måla opp att før ho vart sett opp i den nye kyrkja i 1912. Ein vil nå sjå om ein kan finna ut noko om den opprinnelege målinga. Ein veit heller ikkje kven som har måla altertavla opprinneleg, og vil prøva om ein kan koma nærare eit svar på dette.

Medan tavla er nede, har ein sett opp att den gamle krossen på alteret. Han var i bruk frå kyrkja vart bygd i 1861 fram til 1912. Tomas Finnvik hadde kjennskap til at han var lagra i kjellaren, og var med å rota han fram, vaska han og få han på plass.

Dersom ein vil sjå korleis kyrkja tok seg ut fram til 1912, må ta seg ein tur til gudstenesta nå på søndag, 3.april.

Museet har lova at vi skal få tavla på plass att før konfirmasjonen 15. mai.

Soknerådet


 Fiskeanlegget i Vågafossen har produsert smolt og yngel i 25 år, og er i dag ei livskraftig bedrift med fire faste arbeidsplassar.Ingrid Marie Dale (52 år), superfrisk lærar på Imsland skule, overnatta i snøhole utanfor skulen.

Omlag 90 personar fann vegen til søndagskafeen på Bygdahuset der det vart servert omnsbakt kveite, kjøttkaker, gele og sjokoladepudding.


Det var 10. klasse ved Vikedal ungdomsskule som stod bak kafeen. Dei samlar pengar til skuleturen dei skal reisa på i samband med at dei no avsluttar 10-årig obligatorisk skulegang. Dei skal reise med Fredsreiser til Polen, og skal mellom anna vitje konsentrasjonsleirar og lære meir om kva som skjedde under 2. verdskrigen.

Det er framleis full vinter med mykje snø - og hjorten trekkjer til mateplassar langs vegen. Redaksjonen har fått melding om påkøyrt hjort i Hogganvik og i Kvaløy. Vegvesenet har no sett ned fartsgrensa ved mateplassen som ligg mellom Øvregard og Kvaløy. Oppfordringa før helga er altså: Køyr forsiktigt og set ned farten der du veit hjorten ferdast!

Foto: Dan Veggeberg

På skituren min i dag - 1. mars - trefte eg denne karen. Han låg midt i skiløypa bak Byrkjeland. Stiv og treg var han, men det var absolutt liv. Korleis hoggormen har funne på å leggja seg midt i sporet, langt frå næraste solbakke og med kuldegrader i lufta - ja det veit ikkje eg. Og eg lurer på om han klarer seg no, det er 8 kuldegrader ute....Og apropos dei Olympiske Leikar som nett er avslutta: Dersom nokon ser Odd Bjørn Hjelmeseth så kan de helse han å seie at "is i rubben" er som ingenting å rekne mot hoggorm i sporet - slik me har i Imsland.

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716