Sponsorar


 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Rådmannen har lagt fram budsjettforslag der det er forslag om å slå saman rektoren ved Imsland skule og barnehage med Vikedal skule.

Me i FAU ved Imsland skule og barnehage og Imsland grendeutval vil gjerne høyre DI meining om dette. Skal me la dette skje eller skal me jobba for å behalda rektor ved skulen vår?

Budsjetteforslaget finn de her: https://www.vindafjord.kommune.no/siste-nytt/budsjettframlegg.460093.aspx     om lag side 51.

Møt opp på bygdahuset måndag 21.11.16 kl. 20!
Enkel servering 

mvh
FAU ved Imsland skule og barnehage
Imsland grendeutval

 

Det blir julegrantenning på Imsland Bygdahus søndag 27. november kl. 13.00.

Det blir sal av risengrynsgraut, kaker og kaffi.

Lisa Marvik og Kamilla Hustveit vil syngja for oss dette året óg! Det blir fleire boder med sal av ulike produkt, korpset spelar, og det blir loddsal med fine gevinstar!
Kanskje kjem nissen til oss dette året óg?

VELKOMMEN!
Helsing Grendautvalet

 

Tradisjoner er til for å holdes! Derfor gler eg meg nå til juleverkstad her på låven Hjå oss på Øvregård!

Tysdag 8.november kl 19 blir det strikkekveld - oppe på bygdahuset. Alle er velkomne!!!

Fredag 29 nov kl 20 blir det juleverksted på låven hjå oss på Øvregard. Der skal me lage fine juletre av mose. Juletrea er like fine inn som ute. Me skal kose oss med rømmegraut og gløgg. Varmedress passe fint:-).

Det kostar 200,- for heile pakken med mat og materiell. 

Påmelding innan kl 12 fredag 29/11. 

97 118 177 for meir info. Mvh Anita Øvregård

Det vert årsmøte i Imsland Grendautval på Imsland Bygdahus torsdag 21.11.2013 kl. 19.30.

Saksliste:

1.    Godkjenning av innkalling og saksliste
2.    Val av møteleiar
3.    Val av 2 til og skriva under i møteboka saman med møteleiar.
4.    Årsmelding
5.    Rekneskap
6.    Hjartestartarkurs- kven skal me sende/vil på kurs?
7.    Innkomne saker
8.    Val
9.    Ymse

Innkomne saker må vera kome til ein i styret 7 dagar før årsmøtet, anten Sølvi Staurland, Elisabeth Staurland, Anita Øvregård, Anette Haugland, Margunn Fjetland, Ann Kristin Eikeland eller Hanne E. Imsland.

Det blir noko og bita i.

Vel møtt!

Møte vert halde på Bygdahuset onsdag den 5. desember 2012 kl.1930.

Les innkallinga HER

Trykk på LES MEIR-knappen viss du vil lesa årsmeldinga til Grendautvalet

 

Imsland Grendautval har leigt VMA for å oppdatera sykkelbana, det er Morten Skeie som har laga den og ungane er kjempefornøyde:D


Gåver til kyrkjejubilet.

I samband med kyrkjejubileet vart det sendt ut brev til alle husstandar i bygda og til lokale bedrifter og lag med spørsmål om å gi penger til kykjejubileet. I alt kom det her inn kr 130.650,-

Frå 25 private gjevarar kom der inn i alt kr 39.150,-.

Frå laga i bygda fekk me støtte frå:

Imsland bondelag med kr. 40.000,-
Imsland bygdkvinnelag med kr 10.000,-
Imsland bygdeliste med kr 9.000,-
Vindetreet med kr 5.000,-

Desse bedriftene støtta oss med gåver:

Halleraker Rør
Ide totaltrykk, Ølen
Spareland Sauda
Ølen Bok og Papir
SR-bank
Haugesund Sparebank
Imsland Handelslag

Me vil takka alle for gåvene som sette oss i stand til å gi ut jubileumsbok og gjennomføra jubileet på ein fin og verdig måte.

Fredag 23.oktober laga Hauk 4H festkveld på bygdahuset. Den årlege haustfesten, der medlemane stiller ut arbeidet sitt, lagar underhaldning og serverer mat, samlar små og store til ein triveleg kosekveld. Haustfesten markerer at eit 4H-år er slutt, og medlemane mottek synlege bevis på at dei har fullført prosjekta sine. Gratulerer til Bjørn Tore Sele Kaldheim som har fullført heile 4H-løpet og som mottok plaketten dette året!

 

 

 

Det var koseleg førjulstemning i Imsland då julagrana var tent i dag. Grendeutvalet står bak arrangementet, som har blitt eit svært populært innslag før jul.


Bra jobba Grendeutval!

Vikedal skule ynskjer å skaffe seg TeknoLab, og har vore på Imsland skule for demonstrasjon. Les meir.

Mathias Rønnevik har saman med klassekameratane sine i 1. og 2. klasse skrive brev på data og sendt på fjorden som flaskepost.

I norsktimen har dei skrive brev med namn, adresse, alder og at dei håpar på svar, og etter å ha teikna fint og putta brevet på ei brusflaske, køyrde dei ned til Imslandssjøen saman med lærar Bodil Imsland og kasta flaskene på sjøen. Så var det berre å venta.

 


 Mathias viser stolt fram brevet han fekk då han sende flaskepost. Bak står kontaktlærar Bodil Imsland.

Julegrana vart tent i Imsland i dag - første søndag i advendt. Ein koseleg dag på Bygdahuset!

 

Imsland Musikkorps vart skipa tidleg på 80-talet, og hadde på det meste meir enn 50 aktive medlemar. Då korpset vart avvikla i 1997 var det fire aktive medlemar att.
No er korpsopplæring eit av tilboda frå Vindafjord kulturskule, og ein kan merka ei aukande musikkinteresse i bygda.

Det er no valgt eit interimstyre på tre personar som skal fungera i tida fram til eit ordinert styre kjem på bana. Bodil Imsland, Torunn Imsland og Ole Johan Staurland får mellom anna ansvaret for å kalla inn til ekstraordinert årsmøte, der det skal veljast eit nytt styre.

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716