Sponsorar

 
 Tysdag 21. september kjem 4H-klubben frå Ropeidhalvøya på besøk til oss i Imsland. Det vert ulike aktivitetar som til dømes kanopadling, fotball, leikar og slikt. Kanskje volleyball?

Me fyrer i bålpanna. Alle medlemmer tek med seg grillmat og drikke. Foreldre, sysken og andre er sjølvsagt velkomne til å vera med oss!

Kor tid: Tysdag 21. september klokka 18:00 - 19:30
Kor: På skuleplassen
Ta med: Drikke og grillmat. Kle deg for å vera ute. Redningsvest og eventuelt løyve frå føresette om at du får padle i kano.

 

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716