Soknerådet legg ut restopplaget av jubileumsboka til sal til rimeleg pris.  Kanskje passande julegåve til vaksne born, tanter eller onklar eller andre med tilknytning til bygda. Finst på lokale butikkar, bank og bokhandlar.
Treng du meir enn ei bok, kan du få eit ennå betre tilbod ved å ta kontakt med underteikna på telefon 917 53 446.

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716