Vindafjord Arbeidsgiverforum (VAF) har vedteke å gi 20 000 kroner til prosjektet Allrom i Imsland.

- Det er ein fin start, seier Terje Ersland, som har sett i gang prosjektet. Han seier at ungdom i bygda treng ein treffplass, og meinar det er flott viss rommet over kjøkkenet på Bygdahuset vert innreia.

Allrommet kan til dømes nyttast som klubblokale for 4H-gjengen, øvingslokale for musikkinteresserte, ungdomskafe, filmrom og som møteplass for born, ungdom og andre som vil treffast til ulike aktivitetar. 

Bygdahuset stiller seg positive til planane, og dersom prosjektet vert fullfinanisert er planagt oppstart tidleg i 2010.

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716