Sponsorar

 
 
Både private og offentlege vegar i Vindafjord skal få navn.

No ligg det føre eit høyringsutkast som er sendt til uttale. Frist for å komma med merknad og innspel er 11.05.13.

Du finn oversikt over forslaget på heimesida til kommunen.

Kontakt prosjektleiar Berit Hetland (53656563 / 46425445) viss du har spørsmål

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716