Onsdag 19. februar 2020 klokka 20:00 på Bygdahuset
Framlegg som nokon ynskjer å få handsama på møtet må være sendt undertegna innan 5. februar.
Endeleg saksliste blir publisert på denne sida innan 12. februar.
Før årsmøtet byrjar blir det val av representantar til B-gruppa, med personlege varamedlem.

Sak 1/2020: Val av 2 personer til å underskrive protokoll
Sak 2/2020: Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 3/2020: Orientering frå styret: Årsmelding og rekneskap for 2019
Sak 4/2020: Vedtak av budsjett for 2020
Sak 5/2020: Vedtektsendring
§7 Representantskapet
Tidligere tekst: Andelseigerane i B- gruppa har til saman rett til fem representanter og desse blir valde for 2 år. For kvart medlem skal det veljast ein personlig varamann

Ny tekst: Andelseigerane i B- gruppa har til saman rett til fem representanter og desse blir valde for 2 år. Det skal være 5 varamedlemmer til andelseigerane i B-gruppa.

Sak 6/2020: Vedtektsendring
§8 Møte i representantskapet
Tidligere tekst: Representantskapet er vedtakført når minst 2/3 av representantane er tilstades

Forslag til ny tekst: Representantskapet er vedtakført når minst 1/2 av representantane er tilstades

Sak
Sak 7/2020: Val av leiar for Representantskapet
Sak 8/2020: Val av styremedlemmer og varamenn
Sak 9/2020: Val av Styreleiar og nestleiar
Sak 10/2020: Val av revisorar
Sak 11/2020: Val av nytt medlem i valnemda

Me treng minimum 8 representanter for å være vedtaksdyktige, så gi beskjed til undertegna om du ikkje har høve til å møte.

Morten Svandal
Leiar Representantskapet
Telefon: 952 07 657
E-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716