Vindafjord kommune har for tida eit pågåande prosjekt for å få folk til å flytta til bygdene våre. I den anledning inviterer Imsland Grendautval alle som bur i Imsland til folkemøte på Imsland Bygdahus torsdag 14. februar 19.00.

Me ønsker å komme fram til kva som må til for å få folk til å flytte til bygda vår. Me ønsker å søke midlar til dette, og treng hjelp av dykk til å finne gode idear!

Håpar de tar turen og vil hjelpa oss med dette! 
Helsing Imsland Grendauvtal.

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716