Sponsorar

 
 4H klubben i Imsland har gleda av å invitera deg til haustfest fredag 19. oktober på Imsland bygdahus.

Vaksne kr 100,- / born kr 50,-

Festen byrjar klokka 19. Utstillingane opnar kl 18.

Det vert underhaldning, utdeling av merke, mat og kaffi.

Alle er hjerteleg velkomne!

Beste helsing Hauk 4H

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716