Sponsorar

 
 Alle vegar skal få navn og alle hus skal få nummer. Dette er for at utrykningskøyretøy skal finna fram på ein sikker og rask måte.


 

Grendautvalet i Imsland har vore i dialog med prosjektleiaren i kommunen og har komme fram til at innbyggjarane skal få komme med innspel til navn på vegar i vårt distrikt.

Eks: 
Frå Sandeid til Ropeid
Frå Knapphus til Ropeid
Frå Ølen til Sandeid
Frå Hodnafjell til Ølen
Alle vegar i imsland

Gardar kan søke om å få behalda navnet på garden viss dei ønskjer å ha med gardsnavnet i adressa si.  Navnet kan vera på 0 - 22 bokstavar.

Lurer du på noko eller har forslag til navn kan du ta kontakt med Sølvi Bernice Innvær Staurland på tlf 91573478

Fristen er 24.oktober.

Helsing Grendautvalet i Imsland

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716