Soknerådet takkar for hjelpa


Soknerådet takkar for all hjelp og støtte frå bygdefolket under jubileumsfeiringa 24. og 25. september. Me har lyst til å nemna dei gode hjelparane med navn, og vonar at ingen er gløymde:

Judit Rønnevik Torunn Imsland
Margunn Rønnevik Turid Rønnevik
Linda Nordtveit Reidun Nordtveit
Anita Øvregård Hege Birkeland
Bodil Imsland Liv Irene Eimstad
Marit Svandal Kjellaug Hauge
Ingunn Lise Espevoll Sigfrid Liv Ilstad
Margrethe Staurland Anne Karin Hustveit
Liv Imsland Åse Haugland
Helene Krokedal Astrid Staurland
Torhild Aksland Bodhild Hustveit
Borgny Hustoft Liv Hoff Imsland
Olaug Imsland kokke Gudrun Kerry Svantesvold.

 

Imsland sokneråd


Det nye Soknerådet:

Leiar: Jolaug Sæle Kaldheim
Nestleiar: Judith Kringlebotn Rønnevik
Representant til Kykjeleg fellesråd: Ingrid Marvik
Vararep. Kyrkjeleg fellesråd: Anne Marie Håvardsen
Skrivar/kasserar: Theodor Imsland
Medlem: Borgny Jofrid Hustoft
1. varamedlem: Edvind Marvik

 


.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716