På årsmøtet 20. september vart Hege Imsland Birkeland, Anette Haugland og Ole Johan Staurland valt inn i styret til musikk-korpset. Ingrid Marie Dale er dirigent for korpset, som no har 9 medlemar. Musikk-korpset vert organisert gjennom kulturskulen i kommunen.

Medlemar av vaksen-korpset bør merke seg datoane 9. november, 16. november og 23. november. Då vert det fellesøvingar med aspirantane.

 

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716