Sponsorar

 
  - Me satsar på intensiv arbeid dei neste 2-3 vekene for å få rommet oppe på Bygdahuset klart til bruk, seier Terje Ersland, som er initiativtakar til prosjektet.

Dersom du vil, så er du er med dette invitert til å bli med på dugnad for å få siste rest på plass.

 

 

 

Frå og med torsdag 21.oktober vil det vera mogleg å arbeida dugnad kvar dag, morgon og kveld.  Ung eller gamal, ta kontakt med Terje på telefon 48 00 40 85 eller 52 76 49 25 dersom du vil bli med.

Arbeid som gjernstår er sparkling, pussing, maling og golvlegging.

 
Føremålet med ”loftet” er: 
Kaffi og Drøserom for store og små
Ein plass å møtast for å lesa eller spela  
Høyra på den siste LP’en eller CD’en din på popanlegget saman med med vener.
Kino
Øvingslokale for alle som spelar eit eller anna instrument
Klubbrom for 4H og andre
 
”Loftet” har installert:
Datanettverk   
Klargjort for internet
Klargjort for parabol      
Klargjort for prosjektor
Klargjort for Kino lyd – Dolby  7.1 ( 7 høgtalarar)  

Rekneskap:
Utgifter:
 

Bygg   24 064,-  
Elektro 25 880,-
Plating arbeid 15 000,-  
Maling/sparkel      3 000,- 
Div kablar                1 000,- 
Golv     12 800,-   
SUM 81 744,-
   

 

 

 


                                                           
           
  
               
Inntekter:

Saniteten    10 000,- 
4H    22 000,- 
Vind.arb.g forum, VAF   20 000,- 
Bygdahuset    30 000,-    
SUM  82 000,-

                      

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716