Arbeidet med å byggje idrettshall i Vikedal er godt i gang, og i helga var ein driftig dugnadsgjeng frå Imsland i sving.
- Planen er at hallen skal stå ferdig til våren og dugnadsgjengen gjer ein kjempejobb, seier Jan Nordtveit, som sit i byggekomiteen. 

.
 
Henning Nordtveit, Edvind Marvik, Bjarne Rønnevik, Magne Egil Langeland, Arne Langeland, NN og Ole Johan Staurland brukte laurdagen til forskaling av ringmur til idrettshallen.

Totalt har kommune, næringsliv, lag og foreiningar og private bidrege med 3,3 millionar kroner så langt. Finansgruppa jobbar framleis med å fullfinansiere hallen, og oppfordrar fleire til å bidra økonomisk. - Både privatpersonar og næringsliv bør vera med på dette, seier Terje Ersland i finansgruppa. - Små og store bidrag er viktige for å komma i mål, og gåver kan betalast på bankkonto nr 3240 06 65655, merk innbetalinga Idrettshall.

 

 Foto: Jan Nordtveit

 

 

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716