Sponsorar

 
 Onsdag 10. februar kom kraftstasjonen ved Hustveitelva på nett. Stasjonen er ikkje offisielt opna ennå, men går på minimum effekt no i ein oppstartsfase i samband med prøvedrift og testing.


- Det er ein milepel for oss som er involverte, seier Per, og fortel at det har teke 12 år å realisere prosjektet.

Produksjonsestimatet er  14-15 GWh., som tilsvarar 600-700 husstandar.
Den straumen som ikkje vert brukt i Imsland, flyt mot Vikedal på den nyleg oppgraderte linja, og vidare inn på sentralnettet.

Eigar av stasjonen er  Ølmedal Kraft AS, og bak selskapet står Kjell, Einar, Sverre, Sigbjørn, Edvind og Per.

Byggekostnadane er på om lag 47 millionar kroner.


.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716