Måndag 31.08.20 presenterte Norconsult komplett rapport i samband med barnehage – og skulebruksplan for kommunestyret på Teams. Denne vart sendt direkte på Kommune TV (https://vindafjord.kommunetv.no) – her får de ein grundig gjennomgang, samt spørsmål og svar som kom opp i møtet.
Den ligg ute som opptak og kan sjåast når som helst .

Meir informasjon her: https://www.vindafjord.kommune.no/siste-nytt/hoyring-barnehage-og-skulebruksplan.475027.aspx?fbclid=IwAR1N_FrE-XdsgyWm5rVltVVP5HAEumhiVQG6vZJe8qYY24CmJj8kxU8fYI0

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716