med konfirmantane frå Diakonigruppa og Misjonsgruppa
Onsdag 11. mars kl 17.00
•    Salg av kaffe og kaker
•    Quis
•    Andakt av sokneprest Tsegayesus

Alle hjarteleg velkommen
Imsland sokneråd

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716