12 januar 2020 var ein flott dag i kyrkja med dåp av Brage Imsland  og utdeling av konfirmantbibel til Celine Rønnevik og Kasper Rønnevik . Soknerådet skriv at dei håpar 11-åringane vil få stor glede av bibelen.
 
 
 
.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716