Formann i representantskapet er Morten Svandal.

Styret i bygdahuset 2019: 
Formann: Bodil Imsland
Nestformann: Erik Åsheim
Sekretær: Marie Imsland
Kasserar: Elida Serine Vikre
Styremedlem: Espen Nordtveit

Nytt kontonummer til trimrommet: 3244.66.00175
For kr 1000,- kan du trimma kor mykje du vil i eit heilt år - og du betalar medlemsavgift for kalenderåret. 

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716