Elevane på mellomtrinnet sel det nye og populære Fiksespelet, ein lokal variant av det kjente spelet Monopol. Det kostar 350 kroner. Ta kontakt med skulen viss du ønskjer å kjøpa, pengane går uavkorta til klassekassen.

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716