Anita tek over som leiar etter Gurdrun Margrethe Dyrseth. Gudrun og Kristin Hansen takka for seg i styret, etter 2 års flott innsats for laget! 

Det nye styret
Leiar: Anita Øvregård
Nestleiar: Siv Helen Olsen
Kasserar: Marita Kvitno Staurland
Sekretær: Bente Kjos-Wenjum
Styremedlem: Sølvi B Staurland

Varamedlemar til styret: Turid K Rønnevik og Marit Svandal
Valnemnd: Ingrid Marvik og Sigrid Aksland
Revisor: Bodhild Hustveit og Berit Haugland

Omlag 20 stk møtte på årsmøtet, og me hadde ein triveleg kveld med mange gode idear for arbeidet framover. 


 

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716