Det vert årsmøte i Imsland Grendautval på Imsland Bygdahus torsdag 21.11.2013 kl. 19.30.

Saksliste:

1.    Godkjenning av innkalling og saksliste
2.    Val av møteleiar
3.    Val av 2 til og skriva under i møteboka saman med møteleiar.
4.    Årsmelding
5.    Rekneskap
6.    Hjartestartarkurs- kven skal me sende/vil på kurs?
7.    Innkomne saker
8.    Val
9.    Ymse

Innkomne saker må vera kome til ein i styret 7 dagar før årsmøtet, anten Sølvi Staurland, Elisabeth Staurland, Anita Øvregård, Anette Haugland, Margunn Fjetland, Ann Kristin Eikeland eller Hanne E. Imsland.

Det blir noko og bita i.

Vel møtt!

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716